Selecteer een pagina

Privacybeleid

Privacy- en cookieverklaring

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Stichting EHBO Team Rijswijk (Vanaf hier genoemd: “SETR” of “wij”), gevestigd te DS van den Boschlaan 241, 2286 PJ, Rijswijk, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Den Haag onder nummer 74565877.

Versie 1.0, 12 januari 2020.

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.

Het gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze website ehboteamrijswijk.nl verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier of voor het aanmaken van een account), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

Doeleinden van gebruik

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat wij in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaan. Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor:

 • De uitvoering van onze diensten aan u, zoals het behandelen van uw aanvraag. We bewaren hiervoor de informatie die u aan ons verstrekt, zoals uw naam, adres en probleemomschrijving. Uw contactgegevens gebruiken we om u te benaderen wanneer u daarom vraagt (bijvoorbeeld om een afspraak in te plannen) of wanneer dat noodzakelijk is om onze diensten uit te voeren. We bewaren uw gegevens tot 7 jaar na uw laatste afspraak met ons, of tot uw verzoek om de data te vernietigen, wanneer dat eerder is.
 • U kunt ons toestemming geven om service-mails te sturen. Dat gaat dus niet vanzelf, bij uw aanvraag. We kunnen u dan bijvoorbeeld enkele weken na de afspraak een e-mail sturen om te vragen hoe de afspraak u bevallen is, of om u te herinneren aan het maken van een nieuwe afspraak. U kunt zich te allen tijde afmelden van deze e-mails door de link in de e-mail te gebruiken. We bewaren uw aanmelding even lang als we doen voor aanmeldingen op onze nieuwsbrief.
 • Het voldoen aan onze wettelijke administratieplicht. We bewaren bijvoorbeeld een kopie van uw rekening, waarop mogelijk uw naam en adres vermeld zijn. We bewaren deze informatie zolang als de wet ons verplicht. Voor de meeste gegevens is dit 7 jaar.
 • Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, dan bewaren we uw naam. e-mailadres en woonplaats. Deze gegevens verwerken wij alleen als u ons daar toestemming toe heeft gegeven. Deze gegevens zullen wij bewaren totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief of maximaal 1 jaar nadat wij u voor het laatst een nieuwsbrief hebben toegezonden.
 • We verzamelen klantfeedback om onze diensten te verbeteren. U kunt daar vrijwillig aan deelnemen, bijvoorbeeld door een vragenlijst in te vullen.
 • het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website. We gebruiken hiervoor bijvoorbeeld Google Analytics. We slaan geen persoonlijke informatie op (we anonimiseren bijvoorbeeld ook uw IP-adres), en verwijderen uw gegevens automatisch na 36 maanden.
 • het interessanter maken van het internetaanbod middels het tonen van reclame welke aansluit bij uw belangstellingen (dat wordt ook wel ‘retargeting’ genoemd). Als u onze site bezoekt, vragen we u of we een cookie mogen plaatsen. U kunt daarbij zelf aangeven of we uw internetaanbod mogen verbeteren.
 • zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot SETR, haar relaties en haar medewerkers;

Omschrijving van de persoonsgegevens

Zoals we hierboven beschrijven verwerken we persoonsgegevens, bijvoorbeeld om onze dienst uit te voeren. De volgende gegevens verzamelen we bijvoorbeeld als u bij ons een aanvraag plaatst:

 • NAW-gegevens;
 • E-mailadres;
 • (Mobiel) telefoonnummer;
 • IP-adres;

Van alle bezoekers van onze website houden we bij:

 • Browserinformatie (bijv. of u Chrome of Firefox gebruikt);
 • Klik- en surfgedrag op onze website (we houden bijvoorbeeld bij hoeveel bezoekers een aanvraag hebben geplaatst);
 • De bron van uw bezoek (bijvoorbeeld of u ons vond via Google of via een andere website).

We verwijzen u naar bovenstaande lijst met verwerkingen, waarin we ook aangeven welke gegevens we verzamelen, wanneer we dat doen, en hoe lang we dat doen.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken. We verwijzen u naar bovenstaande lijst met verwerkingen, waarin we ook aangeven welke gegevens we verzamelen, wanneer we dat doen, en hoe lang we dat doen.

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij via onze website verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketingdoeleinden van deze partijen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dat u hier voorafgaande toestemming voor heeft verstrekt, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

Gegevensbeveiliging

We maken gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Enkele maatregelen die we hebben getroffen zijn de volgende:

 • Wij zorgen dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is. Dat betekent dat bijvoorbeeld alleen de student die u helpt, en onze klantenservicemedewerker uw gegevens kan zien.
 • Met onze studenten hebben we afspraken over geheimhouding van al uw persoonsgegevens, in de vorm van een geheimhoudingsverklaring met boete- en schade clausule.
 • Onze website en systemen zijn beveiligd met TLS. U herkent dat aan het groene slotje in uw browser, en https aan het begin van de url (ehboteamrijswijk.nl).

Cookies

Op onze website maken wij, en derde partijen, gebruik van cookies. Dit om de diverse functionaliteiten op deze website mogelijk te maken.

We gebruiken cookies om inzicht te verkrijgen in het bezoekersgedrag op onze website en om het advertentieaanbod voor u te verbeteren. Door op de ‘ik ga akkoord’ button te klikken, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies zoals beschreven in onze privacy- en cookieverklaring.

Op deze website worden cookies gebruikt. Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van uw device (waaronder een PC, tablet of smartphone). Dat gebeurt via de webbrowser op het device. De informatie die een cookie verkrijgt over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van SETR of die van een derde partij.

Op onze website worden cookies gebruikt om:

 • functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies);
 • het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies);
 • het internetaanbod voor u interessanter te maken middels het tonen van reclame welke aansluit bij uw belangstellingen (advertentie cookies);
 • om het mogelijk te maken om onze website te delen via social media (social media cookies).

Technische of functionele cookies

Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld.

We gebruiken bijvoorbeeld cookies om te onthouden of we u cookies mogen aanbieden. U geeft dat aan door op de balk te klikken op ‘accepteren’. Wij willen u dan niet opnieuw lastig vallen met de cookiemelding, en gebruiken een cookie om te onthouden dat u cookies heeft geaccepteerd.

Analytische cookies

Daarnaast worden er op deze websitecookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, zodat wij inzicht kunnen krijgen in het gebruik van onze website en de effectiviteit van onze campagnes. Wij gebruiken de volgende analytische cookies:

 • Google Analytics is één van de meestgebruikte programma’s om de website te analyseren en verbeteren. Wij gebruiken dat ook. Google Analytics plaatst een cookie, om de website te analyseren. Het cookie wordt na 36 maanden automatisch verwijderd. We hebben Google Analytics zo ingeregeld, dat er geen persoonlijke informatie van u wordt verzonden. We kunnen in Google Analytics bijvoorbeeld wel zien dat u een terugkerende bezoeker bent, maar niet waar u woont of wat uw e-mailadres is.

Advertentie cookies

De meeste bedrijven die online actief zijn, maken reclame. U ziet dan bijvoorbeeld banners, of een ‘gesponsorde post’ op een sociaal medium. Wij doen dat ook. Bedrijven willen dan natuurlijk weten hoeveel aanvragen dat oplevert. Zo ook wij. Daarom gebruiken we ‘advertentiecookies’. Wij gebruiken de volgende advertentie cookies:

 • Google Adwords
 • Microsoft Bing Ads
 • Facebook Ads

Social media cookies

Op onze website maken we het eenvoudig om bijvoorbeeld onze website te delen met uw connecties. Ook laten we zien hoeveel Likes we hebben op bijvoorbeeld Facebook. We plaatsen niets op uw pagina – dat kunnen we niet eens. De sociale netwerken die we integreren, maken hiervoor gebruik van social media cookies. Wij integreren met de volgende sociale netwerken, waardoor we van de volgende sociale media cookies gebruik maken:

 • Facebook
 • Twitter

In- en uitschakelen van cookies

U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd (bekijk uw browser hulppagina voor exacte instructies). Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere websites die u bezoekt.

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.

Links naar andere websites van derden

Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacybeleid van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Uw wettelijke rechten

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via ons e-mailadres info@ehboteamrijswijk.nl, of door telefonisch contact met ons op te nemen via 070 200 4012.

U heeft de volgende rechten:

 •  uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
 • het laten corrigeren van fouten
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • intrekken van toestemming;
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;
 • overdraagbaarheid van gegevens.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Contactgegevens

Stichting EHBO Team Rijswijk
DS van den Booschlaan 241
2286 PJ, Rijswijk
KVK 74565877

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.